European Luxury River Cruises

COSMOS tours & cruises Croisieurope Ship Fleet

MS Infante Don Henrique

MS Infante don Henrique

4 anchors class – 3 DECK SHIP

MS Infante don Henrique sails on the Douro (Portugal).

 

 

MS Vasco de Gama

MS Vasco de Gama

4 anchors class – 3 DECK SHIP

MS Vasco de Gama sails on the Douro (Portugal).

 

 

MS Fernao De Magalhaes

MS Fernao de Magalhaes

4 anchors class – 3 DECK SHIP

MS Fernao de Magalhaes sails on the Douro (Portugal).

 

 

MS Beethoven

MS Beethoven

4 anchors class – 3 deck ship

MS Beethoven sails on the Danube and Rhine.

 

MS Vivaldi

MS Vivaldi

5 anchors class – 3 DECK SHIP

MS Vivaldi sails on the Danube.

 

%d bloggers like this: